[عنوان ندارد] - جمعه شانزدهم آبان 1393
[عنوان ندارد] - جمعه شانزدهم آبان 1393
کسوی آماده سازی - یکشنبه چهارم آبان 1393
اینم یه تاج مهر درجه یک - چهارشنبه سی ام مهر 1393
اینم یه مرغ فوق العاده خار زن - چهارشنبه سی ام مهر 1393
اینم یه مرغ تاج مهر یه تیغ مشکی پرکلاغی6 دنگ - شنبه بیست و ششم مهر 1393
اینم یه مرغ درجه یک - شنبه بیست و ششم مهر 1393
چیل 5 و4 ما. - یکشنبه بیستم مهر 1393
جوج. چیل 5 ما. - یکشنبه بیستم مهر 1393
جوج 7 ما. - جمعه هجدهم مهر 1393
اینم ی مرغ 6 دنگ چیل - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
[عنوان ندارد] - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
[عنوان ندارد] - یکشنبه دهم فروردین 1393
صابونی 1 - پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392
صابونی 2 - پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392
خروس صابونی 3 - پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392
اینم یه جوجه 7 ماهه درجه یک - جمعه هجدهم بهمن 1392
خروس آماده به میدون - جمعه سیزدهم دی 1392
تاج مهر آماده به میدون - جمعه سیزدهم دی 1392
[عنوان ندارد] - یکشنبه سوم آذر 1392
اینم یه جوجه مشکی اصیل - جمعه بیست و چهارم آبان 1392
اینم دوتا جوجه خروس مشکی - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
اینم یه تاج مهر درجه یک - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
اینم جوجه مرغ کرکس - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
جوجه تبر - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
کسو - یکشنبه ششم مرداد 1392
خروس لاری اصیل - یکشنبه ششم مرداد 1392
جوجه لاری 6ماهه - شنبه پنجم مرداد 1392
میدون جان - جمعه چهارم مرداد 1392
تصویری از بستن خار توسط دوست عزیزم محمد - جمعه چهارم مرداد 1392
اینم یه جوجه تاج مهر درجه یک - جمعه چهارم مرداد 1392
اینم یکی از جوجه های 4ماهه - شنبه بیست و نهم تیر 1392
اینم آذرخش - جمعه بیست و هشتم تیر 1392
جوجه مرغهای 5/4 ماهه درجه یک - چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392
جوجه خروس 5/4 ماهه - چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392
مرغی از نزاد زنبیلی - چهارشنبه پنجم تیر 1392
جوجه های تبر - شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392
جوجه خروس 5/6 ماهه - شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392
اینم تاج مهر درجه یک - چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392
خروسی بنام 6 - یکشنبه یکم اردیبهشت 1392
خروسی بنام پسر شجاع - جمعه سی ام فروردین 1392
جوجه تبر - دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
عکس دیگری از لئو - چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392
عکس جدید مارمولک - جمعه بیست و پنجم اسفند 1391
جوجه ندید 10 ماهه - شنبه نوزدهم اسفند 1391
خروسی بنام کریس - چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391
اینم یه مرغ اصیل چیل - یکشنبه سیزدهم اسفند 1391
جوجه خروس 7 ماهه - پنجشنبه سوم اسفند 1391
مرغهای جوجه کش امسال - شنبه بیست و هشتم بهمن 1391
مرغهای جوجه کش امسالم - شنبه بیست و هشتم بهمن 1391