[عنوان ندارد] - چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳
کسوی آماده سازی - یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳
اینم یه تاج مهر درجه یک - چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳
اینم یه مرغ فوق العاده خار زن - چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳
اینم یه مرغ تاج مهر یه تیغ مشکی پرکلاغی6 دنگ - شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۳
اینم یه مرغ درجه یک - شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۳
چیل 5 و4 ما. - یکشنبه بیستم مهر ۱۳۹۳
جوج. چیل 5 ما. - یکشنبه بیستم مهر ۱۳۹۳
جوج 7 ما. - جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳
اینم ی مرغ 6 دنگ چیل - چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - یکشنبه دهم فروردین ۱۳۹۳
صابونی 1 - پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲
صابونی 2 - پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲
خروس صابونی 3 - پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲
اینم یه جوجه 7 ماهه درجه یک - جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲
خروس آماده به میدون - جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲
تاج مهر آماده به میدون - جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲
[عنوان ندارد] - یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲
اینم یه جوجه مشکی اصیل - جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲
اینم دوتا جوجه خروس مشکی - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
اینم یه تاج مهر درجه یک - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
اینم جوجه مرغ کرکس - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
جوجه تبر - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
کسو - یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲
خروس لاری اصیل - یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲
جوجه لاری 6ماهه - شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲
میدون جان - جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲
تصویری از بستن خار توسط دوست عزیزم محمد - جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲
اینم یه جوجه تاج مهر درجه یک - جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲
اینم یکی از جوجه های 4ماهه - شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۲
اینم آذرخش - جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲
جوجه مرغهای 5/4 ماهه درجه یک - چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲
جوجه خروس 5/4 ماهه - چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲
مرغی از نزاد زنبیلی - چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲
جوجه های تبر - شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲
جوجه خروس 5/6 ماهه - شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲
اینم تاج مهر درجه یک - چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲
خروسی بنام 6 - یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲
خروسی بنام پسر شجاع - جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲
جوجه تبر - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
عکس دیگری از لئو - چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲
عکس جدید مارمولک - جمعه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱
جوجه ندید 10 ماهه - شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱
خروسی بنام کریس - چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱
اینم یه مرغ اصیل چیل - یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱
جوجه خروس 7 ماهه - پنجشنبه سوم اسفند ۱۳۹۱
مرغهای جوجه کش امسال - شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱